Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Město Žacléř
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078
Zahájení projektu: 16. 5. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2020
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Náplní projektu je společná realizace sportovních a kulturních aktivit v česko-polském příhraničí. Projekt je koncipován jako dvouletý, aby se více upevnila spolupráce mezi partnery. Realizace setkání umožní rozvoj a zvýšení kooperace mezi jednotlivými komunitami na obou stranách hranice s cílem společně zlepšit kulturní a společensko-hospodářský rozvoj místních obyvatel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 428 969,00 EUR
Veřejné zdroje ČR: 75 704,80 EUR
 
Celková částka: 504 674,00 EUR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena