Spojuje nás sport - turnaj rodin ve Wleni

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Miasto i Gmina Wleń
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000614
Zahájení projektu: 2. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Cíl projektu bude ralizován prostřednictvím organizace turnaje rodin ve Wleni. Účastníci budou rivalizovat ve sportovních, kreativních, manuálních soutěžích. Realizace projektu ziniciuje novou platformu spolupráce partnerských měst a oblasti sportu a rekreace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 422,00 EUR
Veřejné zdroje ČR: 780,44 EUR
 
Celková částka: 5 202,00 EUR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena