Pumptrack pro každého!

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Gmina Brenna
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000681
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

-

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 000,00 EUR
Veřejné zdroje ČR: 16 725,15 EUR
 
Celková částka: 36 725,00 EUR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena