Podpora setkávání komunit na česko-polské hranici Východních Krkonoš

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Zapsaný spolek Žacléř-Lubawka vize 2015
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000723
Zahájení projektu: 31. 10. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Záměrem projektu je realizace ojedinělé sportovní aktivity Sportovní víceboj dětí školní mládeže z Čech a Polska a Setkání lokálních výrobců potravin spojené s prezentací potravinářských výrobků včetně nápojů z obou stran hranice. Pořádání akcí povede ke zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice s cílem společně zlepšit volnočasové vyžití místních obyvatel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 949,00 EUR
Veřejné zdroje ČR: 3 344,72 EUR
 
Celková částka: 22 294,00 EUR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena