Dvě země společná řeka" - rekreační akce

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Gmina Miejska Bolesławiec
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000457
Zahájení projektu: 19. 5. 2017
Ukončení projektu: 19. 5. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt "Dvě země společná řeka- - rekreační akce je tří denní (21 - 23.04. 2017) setkání aktivních osob z polsko-českého pohraničí. Bude zorganizováno také integrační setkání (22.04.2017) proúčastníků projektu a pozvané hosty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 645,85 EUR
Veřejné zdroje ČR: 2 055,15 EUR
 
Celková částka: 13 701,00 EUR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena