Dny regionální kultury

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Město Petřvald
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000593
Ukončení projektu: 31. 10. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt cz-pl partnerů Petřvald a Jasienica Dny regionální kultury řeší především oblast upevňování a posilování česko-polské spolupráce, která byla navázána v rámci realizace předchozích úspěšných projektů. Projekt se chce přiblížit k regionálním tradicím a zvykům - v oblasti řezbářství a keramiky. Město Petřvald plánuje pořádání řezbářského sympozia v okolí Radnice v Petřvaldě a vytvoření keramických dílen v místní ZŠ, tímto chce zaujmout širokou veřejnost Petřvaldu a děti školního věku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 099,65 EUR
Veřejné zdroje ČR: 1 429,35 EUR
 
Celková částka: 9 529,00 EUR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena