Adventní jarmark

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Město Králíky
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000424
Zahájení projektu: 31. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt s názvem "Adventní jarmark" se zaměřuje na rozvoj a udržení vánočních tradic v přeshraničním území Králíky - Międzylesie. V rámci projektu budou podpořeny stávající tradice a zvyky v adventním čase za účelem posílit kulturní identitu obyvatel regionu a prohloubit vzájemné vztahy s polskými občany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 494,99 EUR
Veřejné zdroje ČR: 617,01 EUR
 
Celková částka: 4 112,00 EUR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena