Festival zážitků

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: BRANKA, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000288
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2020
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt reaguje na nevyužitý potenciál společného kulturního dědictví regionu Kladského pomezí pro cestovní ruch.Hlavní náplní projektu je realizace a propagace kampaně Festival zážitků cílící na zvýšení využití společného kulturního dědictví prostřednictvím zážitkového cestovního ruchu jako moderní a vyhledávané formy CR. Kampaní bude docíleno většího zapojení existujících atraktivit do CR a tím hlavního cíle projektu,tedy celkového zvýšení návštěvnosti a prodloužení pobytu návštěvníků regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 388 411,72 EUR
Veřejné zdroje ČR: 41 632,24 EUR
Soukromé zdroje: 26 911,00 EUR
 
Celková částka: 456 955,00 EUR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena