Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v CR pro príští programové období EU a pro efektivní realizaci regionální politiky

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000186
Zahájení projektu: 1. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na multikriteriální vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR pro příští programové období EU. Jeho součástí je vytvoření 2 relevantních metodik k vymezení ITI a jejich testování a prověření na 2 oblastech. Návazně dojde k vymezení území pro ITI pro ostatní metropolitní oblasti/aglomerace. Multikriteriální vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR pro příští programové období EU je zásadní pro budoucí nastavení čerpání z ESI fondů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 239 150,00
Veřejné zdroje ČR: 2 159 850,00
 
Celková částka: 14 399 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena