Osobní náklady zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000118
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2020

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zajištění fin. prostř., ze kterých budou hrazeny os. náklady zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR a programové období po roce 2020. Tento projekt plynule navazuje na projekt "Finanční ohodnocení zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR". V rámci projektu budou hrazeny platy zaměstnanců v pracovním/služebním poměru, DPP, DPČ, odměny, cílové odměny, příp.další fin. bonusy, vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění/FKSP či jiného zákonného pojištění.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 561 172 208,14
Veřejné zdroje ČR: 99 030 389,68
 
Celková částka: 660 202 598,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena