Modernizace osvětlení stanice metra Skalka

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Registrační číslo: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0000628
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Projekt "Modernizace osvětlení stanice metra Skalka" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím renovace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení stanice metra za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu. Projekt bude realizován ve stanici metra Skalka.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 304 401,14
Veřejné zdroje ČR: 14 913 080,79
Národní soukromá částka: 6 391 320,35
 
Celková částka: 42 608 802,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena