Zlepšení dostupnosti sociálního bydlení na Vltavotýnsku

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Domovy KLAS Chrášťany o.p.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003102
Zahájení projektu: 20. 9. 2016
Ukončení projektu: 29. 6. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na vybudování 10 sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. Osobám v bytové nouzi pak prostřednictvím vhodných služeb bude umožněno začlenění zpět do místní komunity a společnosti. Aktivitami projektu bude pořízení nemovitostí s drobnými stavebními pracemi. Předpokladem je dodržení harmonogramu realizace projektu. Projekt vytváří synergické a komplementární vazby v místě realizace projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 626 570,47
Veřejné zdroje ČR: 897 243,58
Národní soukromá částka: 448 621,80
 
Celková částka: 8 972 436,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena