Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0009161
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Původní karlovarské horní nádraží bylo již delší dobu ve stavu, který vyžadoval celkovou rekonstrukci. Díky evropským fondům byla postavena nová budova pro odbavení cestujících včetně bezbariérového přístupu na všechna nástupiště. Veškeré úpravy železničních povrchů a technologií přispěly k tomu, že nádraží je nyní důstojným přestupním uzlem krajského města.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 273 832,88
Veřejné zdroje ČR: 4 813 029,34
 
Celková částka: 32 086 862,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena