Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Olomouc, Heyrovského 470

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001482
Zahájení projektu: 12. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na omezení negativního vlivu na životní prostředí zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí u objektu OO PČR Olomouc, Heyrovského 470 na parcelním čísle 624, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a ke snížení emisí škodlivých látek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 612 732,15
Veřejné zdroje ČR: 2 419 098,23
 
Celková částka: 4 031 830,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena