OA Břeclav - snížení energetické náročnosti budovy - objekt SO 01 - hlavní budova

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005965
Zahájení projektu: 9. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší energetické úspory a rekuperaci vzduchu v hlavní budově Obchodní akademie Břeclav. Budova se nachází v centru města Břeclav na parcele číslo 1420/1. Díky realizaci daného projektu dojde ke značným energetickým úsporám v budově, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 755 675,93
Veřejné zdroje ČR: 9 755 675,94
 
Celková částka: 19 511 352,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena