Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín - realizace úspor energie

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001580
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výměna oken a dveří historické budovy a zateplení stroů Masarykova Gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, č.p. 809 na parcele č. 2933 v k.ú. Vsetín.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 636 769,83
Veřejné zdroje ČR: 5 455 154,75
 
Celková částka: 9 091 925,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena