Maršovice, kulturní dům obecní úřad - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstukcí

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Maršovice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001978
Zahájení projektu: 2. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Bude realizováno zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, střechy, výměna otvorových výplní a dveří. Dále bude vyregulována otopná soustava a zaveden energetický management. Objekt se nachází na p.č.st.228, č.p. 52 Maršovice

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 513 786,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 270 679,60 Kč
 
Celková částka: 3 784 466,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena