MŠ U Sluncové, Praha 8 - snížení energetické náročnosti objektu

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001591
Zahájení projektu: 11. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností budovy MŠ U Sluncové - č.p. 135/10a (parc. č. 735/3) - (památkově chráněné území) v MČ Praha 8, a to zateplením fasád nadzemních podlaží (695,45 m2), zateplením střechy (501,13 m2), zateplením vstupních dveří (10,575 m2) a instalací vzduchotechnických jednotek s rekuperací tak, aby došlo k výrazným úsporám energie na vytápění a zlepšení mikroklimatu školy. Po realizaci projektu se budova zařadí do kategorie C - VYHOVUJÍCÍ.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 805 855,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 708 783,40 Kč
 
Celková částka: 4 514 639,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena