Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006246
Zahájení projektu: 13. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace. Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny pomocí energetických opatření. V rámci projektu je navrženo zateplení obvodového pláště, střechy a výměna výplní otvorů (okna, dveře, světlíky). Budova tělocvičny se nachází na pozemku parcelní č. 41, k.ú. Krnov - Horní Předměstí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 073 921,20
Veřejné zdroje ČR: 4 610 881,80
 
Celková částka: 7 684 803,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena