Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Jeseník nad Odrou
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006265
Zahájení projektu: 3. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci veřejné budovy. jedná se o tělocvičnu s ubytovnou na adrese:Jeseník nad Odrou 235, katastrální území 658952 Jeseník nad odrou, parcela č. 122. Základem opatření je zateplení svislých a vodorovných konstrukcí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 533 345,45
Veřejné zdroje ČR: 2 847 641,55
 
Celková částka: 4 380 987,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena