Energetické úspory obecního domu

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC KACÁKOVA LHOTA
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001616
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci realizace projektu bude provedeno komplexní a úplné zateplení obálky budovy, instalace nového zdroje tepla (tepelné čerpadlo namísto původních elektrických přímotopů) a instalace vzduchotechniky s rekuperací obecního úřadu a školky v obci Kacákova Lhota čp 48 nacházejícího se na parcele st. 79 v k.ú. Kacákova Lhota. Cílem projektu je snížit emise skleníkových plynů do ovzduší a instalovat obnovitelný zdroj tepla a tím přispět k trvale udržitelnému rozvoji.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 674 056,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 511 084,00 Kč
 
Celková částka: 4 185 140,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena