Dům služeb

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Rohov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005378
Zahájení projektu: 28. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020

Informace o projektu

Předmětem projektu je snížení energ. nákladů objektu služeb v obci Rohov. V 1.NP se nachází lék. ordinace, pošt. úřad, prodejna smíš. zboží, ve 2.NP mateř. škola, kadeřnictví, víceúč. místnosti. V suterénu objektu jsou sklep. prostory - nejsou využity. Stav. zásahem do objektu nedojde ke změně účelu ani způsobu provozu objektu. Řešení spočívá v navržení kontak. vněj. zateplení a výměně stáv. vnějších dřev. výplní otvorů. Součástí projektu je řešení nov. střeš. pláště vč. nov. hydroiz. souvrství.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 578 139,50
Veřejné zdroje ČR: 2 930 830,50
 
Celková částka: 4 508 970,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena