Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kopřivnice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001860
Zahájení projektu: 15. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2019

Informace o projektu

V rámci projektu bude provedeno komplexní zateplení budovy Domu dětí a mládeže v Kopřivnici, adresa Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice, parcelní číslo 850 v katastrálním území Kopřivnice: zateplení obvodového zdiva, výměna oken a dveří a instalace vzduchotechnických jednotek s rekuperací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 445 364,93
Veřejné zdroje ČR: 2 168 047,40
 
Celková částka: 3 613 412,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena