5.1b Dětské centrum Chocerady - instalace vzduchotechniky

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Dětské centrum Strančice, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006828
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018

Informace o projektu

Projekt je součástí komplexního projektu snížení energetické náročnosti objektu Dětské léčebny v Choceradech kombinovaný na dvou žádostech (hash: "p19ZeP" a "qqAlFP"). Objekt se skládá ze dvou budov. Budova č.p. 124 leží na p.č.175, budova č.p. 189 leží na p.č. 237, vše k.ú. Chocerady [652024]. Projekt řeší instalaci vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu v prostorách kuchyně, přípravy jídel, jídelny a sesterny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 436 512,00
Veřejné zdroje ČR: 615 648,00
 
Celková částka: 2 052 160,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena