5.1a Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská, Havířov

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Havířov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006482
Zahájení projektu: 9. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Bude realizováno zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy nad 1. NP - terasa pavilonu A, střechy nad 1. NP - střecha nad vchodem pavilonu C , střechy nad 2.NP a bude provedena výměna původních otvorových výplní. Projekt bude realizován na pozemcích p.č. 1374/90 a 1374/91 v k.ú. Šumbark. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 294 344,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 441 517,20 Kč
 
Celková částka: 10 735 862,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena