Tišnov - park pod kostelem

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Tišnov
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002204
Zahájení projektu: 29. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je posílit přirozené funkce krajiny tím, že v současných opuštěných zahradách pod kostelem ve svažitém terénu vznikne park pro obyvatele města. Vybudovaly by se volné trávníkové partie, obnovil by se ovocný sad a památná alej, provedly by se výsadby stromů i keřů a postavily by se skládané zídky pro chráněné živočichy. Z vlastních zdrojů bude park dovybaven záhony bylin a trvalek, lavičkami, chodníky, dětským hřištěm, pítky, altánem, amfiteátrem i potřebným zázemím parku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 912 318,86
Veřejné zdroje ČR: 1 274 879,24
 
Celková částka: 3 187 198,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena