Optimalizace vodního režimu na p.p.č. 191/1 a 191/2 - Stará Knížecí Huť

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vasil Polanský
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006067
Zahájení projektu: 29. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020

Informace o projektu

Projekt se nachází v CHKO Český ls a představuje výstavba MVN včetně jedné průtočné tůně, jedné boční tůně a dvou mikrotůní. Součástí projektu je i revitalizace toku. Celá akce bude sloužit jako krajinotvorná a retenční stavba. Pro zachování vodního ekosystému je součástí výstavby MVN i rozsáhlá litorální zóna.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 021 107,33
Národní soukromá částka: 335 678,60
 
Celková částka: 3 356 786,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena