Oprava rybníka Cvikovský

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Cvikov
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005066
Zahájení projektu: 9. 10. 2017
Ukončení projektu: 11. 7. 2018

Informace o projektu

Jedná se o rekonstrukce stávajícího rybníka, který je protržen a v současnosti není schopen bezpečně převést povodňový průtok. Projekt řeší celkovou rekonstrukci všech objektů, navržení nového bezpečnostního přelivu, rekonstrukcie loviště a schodiště.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 128 972,60
Veřejné zdroje ČR: 2 752 648,41
 
Celková částka: 6 881 621,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena