Obnova zeleně v obci Jankov

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Jankov
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002098
Zahájení projektu: 21. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen především na ošetření stromové zeleně v centru obce a vesnic kolem ní. Cílem je zachování starých stromů v centru obcí, které jsou biotopem řady druhů, především ptáků, malých savců a rovněž hmyzu vázaného na dutiny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 341 940,91 Kč
Veřejné zdroje ČR: 227 960,62 Kč
 
Celková částka: 569 902,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena