Obnova starého ovocného sadu v Rudimově, etapa II.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Rudimov
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002817
Zahájení projektu: 28. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova starého ovocného sadu v obci Rudimov založeného přibližně v 50. letech 20. století. Projekt zahrnuje pěstební opatření na stávajících porostech, odstranění uhynulých mladých výsadeb, opravu kotvení stávajících mladých stromků, výsadbu nových ovocných dřevin, obnovu poničené plochy lučního porostu, vytvoření oplocenky a následnou péči na výsadby. Tento projekt přímo navazuje na projekt "Obnova ovocného sadu v Rudimově", který byl realizován v roce 2014/2015.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 880 000,00
Veřejné zdroje ČR: 220 000,00
 
Celková částka: 1 100 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena