Obnova sadu v k.ú. Perná v trati Na statkách

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Miroslav Volařík
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006200
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2023

Informace o projektu

Projekt řeší obnovu rozpadajícího se ovocného sadu meruněk ve volné krajině mezi vinohrady nad obcí Perná.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 632 508,55
Národní soukromá částka: 408 127,14
 
Celková částka: 2 040 636,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena