Obnova rybníka v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Přibyslavice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008067
Zahájení projektu: 11. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2020

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova stávajícího rybníka v obci Přibyslavice. Je navrženo jeho odbahnění, úprava a opevnění návodního líce, oprava stávající výpusti, přeložení odtokového potrubí a vytvoření litorální zóny. Realizace projektu bude probíhat na parcelách č.: 70; 956/1; 74/1; 740/10 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 863 172,17
Veřejné zdroje ČR: 575 448,12
 
Celková částka: 1 438 620,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena