Obnova historických krajinných struktur II. etapa, Chotovice

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Chotovice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002723
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předložený projekt řeší II.etapu obnovy a revitalizace původních přirozených krajinných struktur v katastru Chotovice. Jedná se o obnovu přirozené formy krajinotvorné zeleně, v tomto případě alejí a historických cest, které byly poničeny v důsledku intenzivní zemědělské činnosti a změn využití krajiny v extravilánu obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 888 631,74
Veřejné zdroje ČR: 222 157,94
 
Celková částka: 1 110 790,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena