Obnova alejí v katastru obce Vlasenice (Severní alej, Východní alej, Západní alej)

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Lhota-Vlasenice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000177
Zahájení projektu: 16. 2. 2017
Ukončení projektu: 3. 1. 2019

Informace o projektu

Projekt se zabývá obnovou a výsadbou tří alejí v katastru obce Vlasenice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 526 284,06
Veřejné zdroje ČR: 131 571,02
 
Celková částka: 657 855,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena