Mokřad a bezodtoková tůň-Dymokury

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Dymokury
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006011
Zahájení projektu: 5. 10. 2018
Ukončení projektu: 5. 11. 2018

Informace o projektu

Mokřad a bezodtoková tůň včetně nové výsadby. Vytvoření bezodtokové tůně a mokřadu bude mít ve své konečné podobě příznivý vliv na životní prostředí. Z ekologického hlediska představují vodní plochy často jedinečné biocenózní lokality s výraznými nebo vzácnými společenstvy vodních rostlinných i živočišných organismů. Z druhotných funkcí je mnohostranně významná především jejich vodohospodářská a krajinotvorná funkce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 027 007,34
 
Celková částka: 1 027 007,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena