Ktiš - oprava hráze rybníka č.p. 642/6, přepadu, zdrže, odpadního potrubí a kbelu

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Ktiš
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005003
Zahájení projektu: 15. 8. 2018
Ukončení projektu: 20. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o revitalizaci malé vodní nádrže v obci Ktiš. Zdrž rybníka je silně zanesena nánosem, který je porostlý zplanělým náletem dřevin. Bude provedeno odstranění náletových křovin a dřevin včetně kořenového systému. Ve dně zdrže budou provedeny odvodňovací stoky za účelem snížení hladiny podpovrchové vody. Dále bude provedeno odstranění sedimentu a uložení na pozemky obce. Bude provedena hlavní a boční hráz, bezpečnostní přeliv ve snížené koruně hráze, nový kbel a nový napouštěcí objekt.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 894 910,96 Kč
Veřejné zdroje ČR: 321 656,78 Kč
 
Celková částka: 3 216 568,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena