Krajinné propojení Oseckého rybníka

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kněžice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0004949
Zahájení projektu: 29. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021

Informace o projektu

Předmětem projektu je zejména ošetření stávající zeleně a výsadba vegetace nové v lokalitě kolem Oseckého rybníka u obce Kněžice ve Středočeském kraji. Současný stav vegetace není vyhovující a zcela neplní svoji funkci. Realizace projektu má za úkol díky domácím druhům dřevin posílit biodiverzitu, zamezit erozi vodní i větrné, vymýtit invazivní dřeviny, poskytnout potravu a úkryt živočichům a v neposlední řadě pomoci krajině s identifikací a pohybem fauny a flory v prostoru.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 908 041,80
Veřejné zdroje ČR: 227 010,45
 
Celková částka: 1 135 052,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena