Josefovské louky: Slavíkovský ptačník

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Česká společnost ornitologická
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_028/0002379
Zahájení projektu: 5. 8. 2017
Ukončení projektu: 1. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Akce "Josefovské louky: Slavíkovský ptačník" je opatřením na podporu zvláště chráněných druhů živočichů, především mokřadních ptáků, na území Ptačího parku Josefovské louky České společnosti ornitologické v Královéhradeckém kraji u města Jaroměře. Zhotovený Slavíkovský ptačník bude soustavou různě velkých tůní, které budou sloužit i ke zlepšení přirozených funkcí krajiny, např. retenční schopnosti území, a environmentální výchově a osvětě návštěvníků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 813 968,12 Kč
Národní soukromá částka: 320 112,03 Kč
 
Celková částka: 2 134 080,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena