Izolační zeleň v obci Mrsklesy

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Mrsklesy
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002498
Zahájení projektu: 14. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je založení prvku nelesní dřevinné zeleně v extravilánu obce Mrsklesy, okr. Olomouc. Cílem projektu je zvýšení ekologické stability krajiny a zlepšení vodního režimu krajiny střední Hané, nástrojem k dosažení cíle je pak praktické založení ekologicky stabilního segmentu krajiny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 286 681,60
Veřejné zdroje ČR: 321 670,40
 
Celková částka: 1 608 352,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena