Blížkovice lesopark

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Blížkovice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005069
Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je vytvoření v intravilánu městyse prvek zeleně,který bude mít parametry parkového prostranství, ale i parametry divoké přírody.To vše spojeno nevšedními prvky venkovské zahradní architektury.Lokalita,na které jsou úpravy plánovány,je dnes neutěšeným místem,na kterém se nevyskytuje žádná dřevinná vegetace,místo je velmi chudé a esteticky nezajímavé.Navrhované opatření směřuje k posílení ekologické stability,zvýšení biodiverzity území a v neposlední řadě zlepšení krajinného rázu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 300 078,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 200 052,36 Kč
 
Celková částka: 500 131,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena