Biocentrum Hrádek

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: ADAPT ZN, družstvo
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006078
Zahájení projektu: 18. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem projektu je zřízení biocentra, kterým budou dvě vodní tůně, včetně navazujících terénních a vegetačních úprav.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 275 247,10 Kč
 
Celková částka: 11 275 247,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena