Alej u cyklostezky Červenka

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Červenka
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0005960
Zahájení projektu: 9. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021

Informace o projektu

Cílem navrhovaných vegetačních úprav je výsadba aleje lemující nově opravenou cyklostezku vedoucí z obce Červenka ke katastrální hranici města Litovel, kde navazuje na původní litovelskou část cyklostezky. Navrhovaná opatření přinesou zvýšení biodiverzity a ekologické stability místní krajiny tím, že mezi velké lány orné půdy budou vysázené dlouhověké stromy a několik jedinců ovocných stromů, které do daného území historicky patří.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 334 558,36
Veřejné zdroje ČR: 83 639,60
 
Celková částka: 418 198,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena