Pořízení kompostérů pro obyvatele města Klecany

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Klecany
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005481
Zahájení projektu: 25. 4. 2018
Ukončení projektu: 5. 2. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je prevence vzniku odpadů prostřednictvím pořízení kompostérů a kontejneru na textil. Veškeré pořízené zařízení bude k dispozici obyvatelům města.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 349 147,83
Veřejné zdroje ČR: 238 084,92
 
Celková částka: 1 587 233,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena