Odpady a materiálové toky v obci Černá Voda

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Černá Voda
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003247
Zahájení projektu: 4. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Černá voda zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití. Nákup vybavení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 737 620,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 483 109,44 Kč
 
Celková částka: 3 220 730,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena