Oddělený sběr odpadů ve městě Hostouň

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Hostouň
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003684
Zahájení projektu: 21. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se město snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů ve městě Hostouň zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 597 301,37
Veřejné zdroje ČR: 105 406,13
 
Celková částka: 702 708,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena