Nákup kontejnerů a nosiče

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Tochovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007690
Zahájení projektu: 21. 11. 2018
Ukončení projektu: 18. 2. 2019

Informace o projektu

Projekt řeší nákup pěti kontejnerů a nosiče kontejnerů, které budou sloužit pro separaci a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu v obci Tochovice a jejích částech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 247 233,25
Veřejné zdroje ČR: 741 699,75
 
Celková částka: 988 933,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena