Nakládání s tříděným odpadem na území obce Předhradí

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Předhradí
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003115
Zahájení projektu: 26. 2. 2018
Ukončení projektu: 20. 6. 2019

Informace o projektu

Projekt počítá se zavedením systému pro separaci tříděného odpadu, plast, papír, BRKO, kov, na území obce Předhradí a opravou dvou stávajících kontejnerových stání tříděného odpadu. V rámci projektu se předpokládá pořízení vanových kontejenrů na BRKO, zvonových kontejnerů na tříděný odpad, štěpkovač, traktorový kontejnerový nosič, a opravou kontejnerových stání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 521 158,61
Veřejné zdroje ČR: 268 439,76
 
Celková částka: 1 789 598,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena