Nakládání s odpady ve městě Nová Včelnice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Nová Včelnice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006882
Zahájení projektu: 10. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2020

Informace o projektu

Předkládaný projekt vytváří optimální systém nakládání s odpady, který bude zároveň v souladu s platnou legislativou, šetrný vůči životnímu prostředí a ekonomicky výhodný pro dané město.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 569 132,30
Veřejné zdroje ČR: 276 905,70
 
Celková částka: 1 846 038,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena