Moderznizace systému trídení odpadu

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: COTTEX Trade s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007980
Zahájení projektu: 5. 9. 2018
Ukončení projektu: 21. 5. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup velkoobjemových kontejnerů (6 ks celkem), kontejnery a nádoby na separované složky, plnící stanice dotříděných složek odpadů, vysokozdvižný vozík a manipulační příslušenství, podlahová váha s příslušenstvím a ruční paletové vozíky. Pořízení tohoto vybavení výrazně zefektivnit třídění a manipulaci při nakládání s odpady a zvýší tak podíl separovaných odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 422 000,00
Národní soukromá částka: 1 738 000,00
 
Celková částka: 3 160 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena