Modernizace sběrného místa v Českých Heřmanicích

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys České Heřmanice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003650
Zahájení projektu: 26. 10. 2017
Ukončení projektu: 21. 3. 2018

Informace o projektu

Záměrem projektu ?Modernizace sběrného místa v Českých Heřmanicích? je rozšíření systémů pro separaci a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (pořízení nových nádob) a pořízení manipulátoru pro předmět podpory (sběrné nádoby). Pořízením nových nádob dojde k umožnění materiálového využití některých druhů odpadů. Pořízením předmětu podpory bude umožněno navýšení kapacity pro oddělený sběr odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 337 359,25
Veřejné zdroje ČR: 588 945,75
 
Celková částka: 3 926 305,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena